Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Hệ thống văn bản pháp luật
Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu

59/2016/TT-BTC

29/03/2016

01/2016/TT-BTC

05/01/2016

83/2015/TT-BGTVT

30/12/2015

357/TB-CVĐTNĐKVI

29/12/2015

132/2015/NĐ-CP

25/12/2015

Không số

30/10/2014

48/2014/QH13

17/06/2014

48/KH-CVĐTNĐKVI

01/04/2014

KHTD

01/10/2013

93/2013/NĐ-CP

20/08/2013

72/CVĐTNĐKVI-PC

15/05/2013

60/CVĐTNĐKVI-PC

25/04/2013

49 /KH-CVĐTNĐKVI

29/03/2013

39/CVĐTNĐKVI-TCHC

18/03/2013

35/KH-CVĐTNĐKV I

12/03/2013
[Trang tiếp] [Trang cuối]


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com