Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
An toàn giao thông & Bảo vệ môi trường
Cách phân biệt đơn giản báo hiệu bờ phải, bờ trái của luồng chạy tàu ban ngày và ban đêm?
Câu hỏi: Cho biết cách phân biệt đơn giản báo hiệu bờ phải, bờ trái của luồng chạy tàu ban ngày và ban đêm?


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com