Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Chi tiết bến hết hạn
Số Giấy phép: 75-2014/GPBTNĐ
Tên bến: Giao thông & cơ giới
Tên chủ bến: Công ty CP XD Công trình GT & CG
Địa chỉ: Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Vị trí bến từ Km thứ: Từ Km: 25+184 đến Km: 25+289
Bên bờ: Phải của sông Lạch Tray
Thuộc địa phận: Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng
Kết cấu, quy mô bến: Lợi dụng điều kiện tự nhiên
Mục đích sử dụng: Xếp dỡ Vật liệu xây dựng
Loại bến: Vật liệu xây dựng
Loại hàng hóa: Vật liệu xây dựng
Đã cấp lại lần thứ: 3
Phạm vi vùng đất: 0.00 m2
Phạm vi vùng nước: 27m kể từ mép sông
Chiều dài: 105.00 m
Chiều rộng: 27.00
Khả năng tiếp nhận phương tiện 0
Hoạt động từ ngày: Từ ngày: 20/05/2014 đến ngày 21/03/2015
Khả năng kết nối đường bộ:


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com