Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Bến hết hạn
TT Tên bến Chủ bến Địa chỉ Hoạt động
từ
Hoạt động
đến
1 Vũ Mai Cty CP XD DV TM Vũ Mai An Hòa, An Dương, Hải Phòng 18/09/2013 17/09/2014
2 Bùi Văn Tám (Tám Nhiên) Bùi Văn Tám An Hòa, An Dương, Hải Phòng 03/02/2018 03/02/2019
3 An Phú Đông Cty CPTM XD&VT An Phú Đông Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng 29/09/2015 29/09/2016
4 Nguyễn Văn Bổn (325) Nguyễn Văn Bổn Trường Thành, An Lão, Hải Phòng 12/12/2020 12/12/2021
5 Quốc Tuấn (Sông Dầu) Cty CPTM & Dịch vụ Quốc Tuấn Trường Thành, An Lão, Hải Phòng 03/02/2017 03/08/2018
6 Hoàng Anh Đức Cty CP ĐTXD TM Hoàng Anh Đức Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng 17/04/2014 01/01/2015
7 Thuý Thuynh Cty TNHH XD VT Thuý Thuynh Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng 21/10/2013 17/09/2014
8 Hồng Hải DN tư nhân Hồng Hải Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng 31/07/2017 31/07/2018
9 Thiện Chí Công ty TNHH Gốm Thiện Chí Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng 03/02/2018 03/02/2019
10 Trường Sơn (kính Kala) CN Cty CP kính KaLa, Nhà máy kính Trường Sơn Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng 17/10/2021 15/10/2022
11 Khiên Hà Công ty TNHH TM Khiên Hà Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng 16/06/2014 16/06/2015
12 Giao thông & cơ giới Công ty CP XD Công trình GT & CG Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng 20/05/2014 21/03/2015
13 Mỹ Hương Cty CP giấy Mỹ Hương Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng 01/08/2012 01/08/2013
14 Hoàng Nguyệt 1 (Vạn Nhật Nam) Phạm Ngọc Tuyên Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng 29/06/2020 29/06/2021
15 Vũ Thị Rởi Vũ Thị Rởi Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng 10/12/2014 10/12/2019
16 Vũ Văn Lương Vũ Văn Lương (Phùng Thị Đào) Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng 23/05/2018 29/04/2019
17 Trung ương II Trường CĐ nghề GTVT TW2 Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng 19/01/2021 19/01/2022
18 Thành Hưng DN tư nhân Thành Hưng Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng 31/10/2019 31/10/2020
19 Hoàng Nguyệt Cty TNHH TM Hoàng Nguyệt Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng 09/01/2018 09/01/2019
20 Hồng Thái Hợp tác xã tập thể Hồng Thái Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng 01/08/2018 01/08/2019

[Trang sau] [Trang cuối]


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com