Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Liên hệ

CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC I

Tên tiếng Anh: PORT AUTHORITY OF INLAND WATERWAY AREA NO 1

Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Điện thoại: (0225) 3837417 - Fax: (0225) 3551636

Email: cangvu1@gmail.com

Website: www.cangvu1.vn

* KHỐI PHÒNG BAN:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

  Trưởng phòng: Đồng Xuân Hà - Điện thoại: (0225) 3837417

2. Phòng Tài chính

 Trưởng phòng: Lê Thị Thúy Vân - Điện thoại:

3. Phòng Pháp chế - Thanh tra

 Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Dũng - Điện thoại: (0225) 3551425

4. Phòng Cảng bến

 Trưởng phòng: Lê Anh Hoàng - Điện thoại:

* KHỐI ĐẠI DIỆN:

1. Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I tại Minh Đức

 Địa chỉ: Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng - Điện thoại: (0225) 3875065

 Phạm vi quản lý: Cảng Nhà máy xi măng Hải Phòng, xi măng Chinfon.

 Trưởng Đại diện: Đặng Quang Huy

2. Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I tại Hải Phòng

 Địa chỉ: Khu đô thị mới xã Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng - Điện thoại: (0225) 3598630

 Phạm vi quản lý: Cảng bến đã được công bố, cấp phép trên tuyến sông Lạch Tray, Văn Úc, Sông Cấm

 Trưởng Đại diện: Đào Văn Vinh

3. Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I tại Bạch Đằng

 Địa chỉ: Cảng Điền Công, Uông Bí, Quảng Ninh - Điện thoại: (0203) 3856438

 Phạm vi quản lý: Các Cảng bến đã được công bố, cấp phép trên tuyến sông Đá Bạch.

 Trưởng Đại diện: Lê Tiến Dũng

4. Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I tại Hoàng Thạch

 Địa chỉ: Mạo Khê, Đông Triều, Uông Bí, Quảng Ninh - Điện thoại: (0220) 3521339

 Phạm vi quản lý: Các Cảng bến đã được công bố, cấp phép trên tuyến sông Mạo Khê.

  Trưởng Đại diện: Tạ Quốc Bộ

5. Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I tại Kinh Môn

 Địa chỉ: Thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: (0220) 3826055

 Phạm vi quản lý: Các Cảng bến đã được công bố, cấp phép trên tuyến sông Kinh Thầy, Sông Hàn, Sông Phi Liệt.

 Trưởng Đại diện: Hồ Văn Hải

6. Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I tại Phúc Sơn

 Địa chỉ: Thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: (0220) 3824216

 Phạm vi quản lý: Các Cảng bến đã được công bố, cấp phép trên tuyến sông Kinh Thầy, Sông Hàn, Sông Phi Liệt.

 Trưởng Đại diện: Nguyễn Văn Giáp

7. Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I tại Quảng Ninh

 Địa chỉ: Tổ 81 Phường Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh - Điện thoại: (0203) 3864101

 Phạm vi quản lý: Các Cảng bến đã được công bố, cấp phép địa bàn Quảng Ninh.

 Trưởng Đại diện: Lê Mạnh Dần

8. Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I tại Đá Bạc

 Địa chỉ: Khu Đá Bạc, Phường Phương Nam, Uông BÍ, Quảng Ninh - Điện thoại: (0203)3668391

 Phạm vi quản lý: Các Cảng bến đã được công bố, cấp phép trên tuyến sông Đá Bạch, Phi Liệt.

 Trưởng Đại diện: Hoàng Đình Lợi


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com