Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Chi tiết bến hết hạn
Số Giấy phép: 451/GPBTNĐ/GPBTNĐ
Tên bến: Hoàng Nguyệt
Tên chủ bến: Cty TNHH TM Hoàng Nguyệt
Địa chỉ: Không có thông tin
Vị trí bến từ Km thứ: Từ Km: 22+920 đến Km: 22+950
Bên bờ: Trái của sông Lạch Tray
Thuộc địa phận: Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng
Kết cấu, quy mô bến: Bến tạm
Mục đích sử dụng: Xếp dỡ Vật liệu xây dựng
Loại bến: Vật liệu xây dựng
Loại hàng hóa: Vật liệu xây dựng
Đã cấp lại lần thứ: 7
Phạm vi vùng đất: 0.00 m2
Phạm vi vùng nước: 10m kể từ mép sông
Chiều dài: 30.00 m
Chiều rộng: 10.00
Khả năng tiếp nhận phương tiện 0
Hoạt động từ ngày: Từ ngày: 09/01/2018 đến ngày 09/01/2019
Khả năng kết nối đường bộ:


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com