Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Chi tiết bến hết hạn
Số Giấy phép: 4378/GPBTNĐ/GPBTNĐ
Tên bến: Thành Hưng
Tên chủ bến: DN tư nhân Thành Hưng
Địa chỉ: Không có thông tin
Vị trí bến từ Km thứ: Từ Km: 22+973 đến Km: 23+000
Bên bờ: Phải của sông Lạch Tray
Thuộc địa phận: Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng
Kết cấu, quy mô bến: Bến tạm
Mục đích sử dụng: Xếp dỡ Hàng hóa & Neo đậu sửa chữa phương tiện thủy
Loại bến: Hàng hóa & Neo đậu sửa chữa phương tiện thủy
Loại hàng hóa: Hàng hóa & Neo đậu sửa chữa phương tiện
Đã cấp lại lần thứ: 14
Phạm vi vùng đất: 0.00 m2
Phạm vi vùng nước: 7m kể từ mép sông
Chiều dài: 27.00 m
Chiều rộng: 7.00
Khả năng tiếp nhận phương tiện 0
Hoạt động từ ngày: Từ ngày: 31/10/2019 đến ngày 31/10/2020
Khả năng kết nối đường bộ:


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com