Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Danh sách cảng, bến
TT Tên bến Chủ bến Địa chỉ Hoạt động
từ
Hoạt động
đến
1 Sông Tray Cty TNHH VLXD Sông Tray Đồng Hà, Kiến An, Hải Phòng 12/10/2016 12/10/2018
2 Kiến Minh Công ty TNHH Kiến Minh ASC Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 30/10/2013 30/04/2015
3 Cầu Cụt - Cát Bi HTX 5 tháng 4 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng 08/02/2010 06/01/2011
4 Bách Nghệ Trường CĐ nghề Bách Nghệ-Hải Phòng Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng 14/05/2018 14/11/2018
5 Khánh hoà Công ty TNHH Muối Khánh Hoà Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng 21/12/2021 12/12/2026
6 ACC Tổng Cty XDCT Hàng không ACC Thành Tô, Hải An, Hải Phòng 13/08/2014 31/12/2015
7 Vinh Quân Cty TNHH Vinh Quân Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng 31/10/2022 18/12/2023
8 Phú Hương Công ty TNHH Phú Hương Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng 28/12/2022 19/01/2024
9 Nga Thắng Cty TNHH Nga Thắng Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng 28/07/2018 31/12/2018
10 Hô Toàn Cty TNHH Hô Toàn Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng 13/11/2017 13/11/2018
11 HTX 5 tháng 4 Anh Dũng HTX 5 tháng 4 Anh Dũng Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng 25/02/2021 25/02/2022
12 Tường Linh (Tiến Lộc) Công ty TNHH Cao Tường Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng 21/09/2022 25/10/2023
13 Sơn Tùng Cty TNHH TM Sơn Tùng Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng 17/05/2022 10/06/2023
14 Đức Chính XN tư nhân Đức Chính Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng 31/01/2023 25/01/2024
15 Hoàng Trường Cty TNHH XD&VT Hoàng Trường Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng 05/01/2017 13/11/2018
16 Đăng Khoa Công ty CP Xây dựng TM &DV vận tải Đăng Khoa Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng 15/12/2017 15/12/2018
17 Đồng Hưng Cty TNHH vật liệu xây dựng Thiên Long Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng 08/02/2021 08/02/2022
18 Bùi Tiến Ngọc Cty CPXD CTGT và cơ giới Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng 15/09/2014 02/09/2015
19 Đồng Văn Thức Cty CP TM và XD Mai Thịnh Hưng Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng 26/03/2012 26/03/2013
20 Tùng Dương Công ty Cổ phần thương mại vật liệu xây dựng Tùng Dương Phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 08/04/2022 31/12/2023
21 Xuân Thành Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển Xuân Thành Phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 09/08/2019 31/10/2019
22 Đỗ Hồng Tiến Đỗ Hồng Tiến Phường Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng 19/01/2021 19/07/2021
23 Vũ Văn Triệu Vũ Văn Triệu Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng 09/02/2021 09/02/2022
24 Việt Hùng Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và vật liệu Việt Hùng Phường Tràng Cát-Quận Hải An-Thành phố Hải Phòng 24/10/2022 21/10/2023
25 Vũ Mai Cty CP XD DV TM Vũ Mai An Hòa, An Dương, Hải Phòng 18/09/2013 17/09/2014
26 Duy Hằng (Môi trường xanh) Cty TNHH cấp thoát nước Môi trường xanh Trường Thọ, An Lão, Hải Phòng 27/09/2021 21/09/2024
27 Bùi Văn Tám (Tám Nhiên) Bùi Văn Tám An Hòa, An Dương, Hải Phòng 03/02/2018 03/02/2019
28 An Phú Đông Cty CPTM XD&VT An Phú Đông Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng 29/09/2015 29/09/2016
29 Nguyễn Văn Bổn (325) Nguyễn Văn Bổn Trường Thành, An Lão, Hải Phòng 12/12/2020 12/12/2021
30 Quốc Tuấn (Sông Dầu) Cty CPTM & Dịch vụ Quốc Tuấn Trường Thành, An Lão, Hải Phòng 03/02/2017 03/08/2018
31 Hoàng Anh Đức Cty CP ĐTXD TM Hoàng Anh Đức Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng 17/04/2014 01/01/2015
32 Thuý Thuynh Cty TNHH XD VT Thuý Thuynh Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng 21/10/2013 17/09/2014
33 Hồng Hải DN tư nhân Hồng Hải Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng 31/07/2017 31/07/2018
34 Thiện Chí Công ty TNHH Gốm Thiện Chí Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng 03/02/2018 03/02/2019
35 Trường Sơn (kính Kala) CN Cty CP kính KaLa, Nhà máy kính Trường Sơn Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng 17/10/2021 15/10/2022
36 Khiên Hà Công ty TNHH TM Khiên Hà Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng 16/06/2014 16/06/2015
37 Giao thông & cơ giới Công ty CP XD Công trình GT & CG Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng 20/05/2014 21/03/2015
38 Mỹ Hương Cty CP giấy Mỹ Hương Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng 01/08/2012 01/08/2013
39 Hoàng Nguyệt 1 (Vạn Nhật Nam) Phạm Ngọc Tuyên Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng 29/06/2020 29/06/2021
40 Vũ Thị Rởi Vũ Thị Rởi Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng 10/12/2014 10/12/2019

[Trang sau] [Trang cuối]


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com