Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Phương tiện vi phạm
TT Tên
phương tiện
Người
đại diện PT
Địa chỉ Nghề nghiệp Công suất Trọng tải Lỗi vi phạm
1 NĐ-2676 Trần Văn Tiến Trục Phú Trục Ninh Nam Định Thuyền trưởng 361 780.00 Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định và sử dụng giấy An toàn Kỹ Thuật của phương tiện hết hiệu lực
2 NĐ-3109 Trần Đình Sơn Xuân Trung - Xuân Trường - Nam Định Thuyền trưởng 350 596.00 Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định và sử dụng giấy An toàn Kỹ Thuật của phương tiện hết hiệu lực
3 HN-1829 Nguyễn Văn Sang Tinh Thủy 2 , An Hòa , An Dương , Hải Phòng Thuyền trưởng 350 677.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
4 HP-5637 Dương Văn Thảo Hoằng Thanh , Hoằng Hóa , Thanh Hóa Thuyền trưởng 979 4150.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
5 NĐ-3412 Hoàng Vị Hoàn Nghĩa Thái , Nghĩa Hưng , Nam Định Thuyền trưởng 300 998.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
6 TB-1363 Nguyễn Ngọc Thiện Thái Thượng , Thái Thụy , Thái Bình Thuyền trưởng 1000 4731.10 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
7 HP-0728 Nguyễn Phú Hùng Minh Tân , Thủy Nguyên , Hải Phòng Thuyền trưởng 525 16.80 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
8 NĐ-3666 Nguyễn Xuân Trường TT.Cát Thành Trực Linh , Nam Định Thuyền trưởng 900 3150.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
9 VP-1163 Phạm Quang Hiến Tứ Yên - Sông Lô- Vĩnh phúc Thuyền trưởng 270 632.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
10 NĐ-3359 Trần minh Quang Cát Thành - Trực Ninh - Nam Định Thuyền trưởng 375 767.00 Sử dụng giấy CNATKT và BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực.
11 PT-1636 Bùi Đình Thỏa Tứ Xã- Lâm Thao - Phú Thọ Thuyền trưởng 220 499.00 Không kẻ vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện
12 HD-7568 Đỗ Văn Giang Hưng Đạo - Đông Triều - Quảng Ninh Thuyền trưởng 510 1740.00 Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
13 NB-8188 Trần Xuân Bẩy Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình Thuyền trưởng 550 1423.00 Không mang theo GCN ATKT và BVMT của phương tiện
14 ND-2671 Nguyễn Văn Diễn Cát Thành-Trực Ninh-Nam Định Thuyền trưởng 250 584.00 Vào cảng không có giấy phép RCCC
15 HY-0658 phạm Minh Đức An Viên - Tiên Lữ - Hưng Yên Thuyền trưởng 365 1010.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định .
16 NA-2032 Trần Văn Quý Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An Thuyền trưởng 384 1328.10 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định .
17 TH-0430 Lê Văn Bách Hoàng Thạch - Hoàng Hóa - Thanh Hóa Thuyền trưởng 350 909.80 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định .
18 NA-2031 Nguyễn Cát Thọ Minh Tân - Thủy Nguyên - Hải Phòng Thuyền trưởng 384 1319.30 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định .
19 NA-2032 Trần Văn Quý Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An Thuyền trưởng 384 1328.10 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định .
20 NA-2043 Phạm Văn Sỹ Ninh Sơn - Ninh Bình Thuyền trưởng 384 1180.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định .
21 TH-0430 Lê Văn Bách Hoàng Thạch - Hoàng Hóa - Thanh Hóa Thuyền trưởng 350 909.80 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định .
22 NA-2031 Nguyễn Cát Thọ Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An Thuyền trưởng 384 1319.30 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định .
23 TH-0430 Lê Văn Bách Hoàng Thạch - Hoàng Hóa - Thanh Hóa Thuyền trưởng 350 909.80 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định .
24 NA-2032 Trần Văn Quý Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An Thuyền trưởng 384 1328.10 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định .
25 NĐ-3175 Hoàng Văn Tịnh Xuân Trung - Xuân Trường - Nam Định Thuyền trưởng 380 983.20 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định .
26 NA-2032 Trần Văn Quý Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An Thuyền trưởng 384 1328.10 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định .
27 HD-8688 NGUYỄN VĂN HẢI Thủy Triều - Thủy Nguyên - Hải Phòng Thuyền trưởng 300 1830.00 Sử dụng thuyền viên không có tên trong danh bạ thuyền viên
28 TH-0430 Lê Văn Bách Hoàng Thạch - Hoàng Hóa - Thanh Hóa Thuyền trưởng 350 909.80 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định .
29 14-11-54 Phạm Văn Tình Kiến Thiết - Tiên Lãng - Hải Phòng Thuyền trưởng 135 464.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định .
30 HP-3930 Trần Văn Hùng An Lư - Thủy Nguyên- Hải Phòng Thuyền trưởng 1500 5216.30 Sử dụng giấy CNATKT và BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực.

[Trang sau] [Trang cuối]


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com