Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Phương tiện vi phạm
TT Tên
phương tiện
Người
đại diện PT
Địa chỉ Nghề nghiệp Công suất Trọng tải Lỗi vi phạm
1 NB-8026 Phạm Văn Quỳnh Xã Trường Yên-Hoa Lư - Ninh Bình Thuyền trưởng 450 1182.00 Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
2 HD-3666 Vũ Văn Cường Quang Khải - Tứ Kỳ - Hải Dương Thuyền trưởng 500 1961.00 Thuyền viên không mang theo chứng chỉ chuyên môn
3 QN-8979 Phạm văn Trúng Tân Dân - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 299 987.00 Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
4 hp-4118 Nguyễn Thanh Sơn Nam Cường - Tiền Hải - Thái Bình Thuyền trưởng 450 1122.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
5 NĐ-3229 Trần Anh Dũng Xuân Bắc - Xuân Trường - Nam Định Thuyền trưởng 278 481.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định. Sử dụng GCN ATKT &BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực
6 NĐ-3310 Phạm Khắc Thanh Xuân Trung - Xuân Trường - Nam Định Thuyền trưởng 336 537 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định. Sử dụng GCN ATKT &BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực
7 NĐ-3333 Nguyễn Văn Dũng Cát Thành - Trực Ninh - Nam Định Thuyền trưởng 347 897.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định. Sử dụng GCN ATKT &BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực
8 HD-1467 Đặng Văn Lăng Tân Dân - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 275 1290.00 Không có sổ danh bạ thuyền viên theo quy định
9 VP-1629 Khổng Văn Việt Vĩ Tường - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 320 677.00 Điều khiển phương tiện vào bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
10 PT-1600 Kiều Quang Hùng An Lư - Thủy Nguyên Thuyền trưởng 320 677.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
11 HD-1594 Nguyễn Văn Kim Kim Thành - Hải Dương Thuyền trưởng 300 934.00 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu hỏa theo quy định
12 QN-7110 Nguyễn Nam Đàn Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 192 773.50 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định
13 HD-1006 Nguyễn Đức Hiệp Thái Sơn - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 192 617.00 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định
14 Công ty TNHH Đồng Tâm - Đông Triều Phạm Vũ Kiên Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh Giám đốc 0 0 Khai thác bến TNĐ quá thời hạn cho phép
15 BN-0917 Đỗ mạnh Hướng Trung Kênh - Lương Tài -Bắc Ninh Thuyền trưởng 347 698.00 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định
16 HD-2385 Hoàng Văn Hưng Thanh Hà - Hải Dương Thuyền trưởng 250 792.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
17 ND-1258 Nguyễn Văn Thụ Phương Định-Trực Ninh-Nam Định Thuyền trưởng 108 315.00 vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định
18 TB-2668 Ta Van Dung Thái thuỵ |Thái Bình Thuyền trưởng 2000 5162.50 Trang bị không đủ số lượng dụng cụ cứu sinh theo quy định
19 ND-1784 nguyễn Xuân Trường Truc ninh Nam Dinh Thuyền trưởng 970 3894.00 Bố trí không đúng vị trí thiết bị cứu sinh theo quy định
20 QN-7491 Nguyễn Đình Cường Kênh Giang - Chí Linh - Hải Dương Thuyền trưởng 300 877.00 Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
21 HD-2225 Phạm Văn Bắc Cẩm Văn - Cẩm Giàng - Hải Dương Thuyền trưởng 300 1057.00 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định
22 HD-1700 Đỗ Trọng Hiếu Lô 31-41 Đào Duy Anh,TP Hải Dương, Hải Dương Thuyền trưởng 299 1634.00 Trang bị không đủ số lượng thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định
23 VP-1078 Trần kim Anh Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 327 619.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định. Sử dụng GCN ATKT &BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực
24 VP-1598 Lê Xuân Nghiêm Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 400 884.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
25 NĐ-3484 Đoàn Văn Lực Trực Hùng - Trực Ninh - Nam Định Thuyền trưởng 400 702.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định. Sử dụng GCN ATKT &BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực
26 BN-1688 Vũ Đình Tuấn Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 350 800.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
27 HD-1238 Trần Văn Đỉnh Cát Thành - Trực Ninh - Nam Định Thuyền trưởng 135 336.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
28 HD-2056 Nguyễn Minh Hoằng Thượng Đạt - TP Hải Dương Thuyền trưởng 347 1309.80 Trang bị không đủ số lượng thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định
29 vp-1817 Lê Chí Khanh Lập Thạch-Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 400 695.00 vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định
30 VP-1251 Vũ Văn Trọng Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc Chủ Phương Tiện 500 920.00 sử dụng thuyền viên không có tên trong danh bạ thuyền viên

[Trang sau] [Trang cuối]


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com