Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Phương tiện vi phạm
TT Tên
phương tiện
Người
đại diện PT
Địa chỉ Nghề nghiệp Công suất Trọng tải Lỗi vi phạm
1 QN-7500 Nguyễn Đình Nghị Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì , Hà Nội Thuyền trưởng 350 975.00 Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa
2 HN-2187 Nguyễn Sỹ Sơn Xâm Thị, Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội Thuyền trưởng 450 1185.00 Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn đến 1/5 chiều cao mạn khô của phương tiện
3 QN-7792 Nguyễn Văn Tuấn Hải Xuân;Thành Phố Móng Cái;Quảng Ninh Thuyền trưởng 547 220.00 Điều khiển phương tiện vào Cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
4 NĐ-3613 Nguyễn Văn Hùng Cát Thành, Trực Ninh, nam Định Thuyền trưởng 198 736.00 Sử dụng qua sthowif hạn quy định của thiết bị phòng cháy chữa cháy
5 ND-2602 Trần Văn Trung Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Định Thuyền trưởng 198 763.00 Kẻ vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện không đúng theo quy định
6 HP-5929 Cao Quyết Tiến Hợp Thành, Thủy Nguyên, Hải Phòng Thuyền trưởng 120 165.00 Điều khiển phương tiện vào bến TND không có giấy phép rời cảng, bến TND theo quy định
7 HP-5826 Trần Đăng Huynh Hải Hậu, Nam Định Thuyền trưởng 1000 3027.50 Không có giấý phép rời cảng
8 HP-6019 Bùi Văn Cương Lại Xuân - Thủy Nguyên - Hải Phòng Thuyền trưởng 300 876.00 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
9 HP-4146 Phạm Ngọc Truyền An Bài - Quỳnh Phụ - Thái Bình Thuyền trưởng 2322 1850.90 Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
10 HP-6029 Trần Văn Hùng An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng Thuyền trưởng 1799 4375.00 Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa
11 NB-8082 Trần Quang Hưng Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình Thuyền trưởng 450 876.00 Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa
12 HP-3233 Nguyễn Văn Việt Đức Chính - Cẩm Giàng - Hải Dương Thuyền trưởng 300 2416.00 Sử dụng giấy chứng nhận ATKT&BVMT hết hiệu lực
13 HN-1103 Triệu Văn Sáng Nam Hoa - Nam Trực - Nam Định Thuyền trưởng 347 3338.00 Sử dụng giấy chứng nhận ATKT&BVMT hết hiệu lực
14 NĐ-3205 Hoàng văn Phương Kênh Giang - Chí Linh - Hải Dương Thuyền trưởng 278 492.00 Không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
15 BN-2233 Vũ Đình Thiện Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 450 873.00 Điều khiển phương tiện vào bến TND không có giấy phép rời cảng, bến TND theo quy định
16 HD-2382 Đỗ Văn Việt Ngọc Châu-TP Hải Dương-Hải Dương Thuyền trưởng 350 657.00 Điều khiển phương tiện vào Cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
17 HP-3768 Nguyễn Văn Hùng Trụ Hạ-Đồng Lạc-Chí Linh-Hải Dương0 Thuyền trưởng 350 748 Điều khiển phương tiện vào cảng bến mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
18 BN-1839 Trần Bá Luân Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh Thuyền trưởng 347 1132.00 Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa
19 NĐ-3882 Nguyễn Văn Vinh Văn Đức- Chí Linh - Hải Dương Thuyền trưởng 380 1578.00 Sử dụng giấy chứng nhận ATKT&BVMT hết hiệu lực và Không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
20 BN-1928 Phạm Văn Hinh Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 300 1159.00 Sử dụng giấy chứng nhận ATKT&BVMT hết hiệu lực
21 HD-3025 Vũ Hữu Thương Minh Hòa - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 278 298.00 Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
22 BN-1386 Lê Văn Thanh Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 380 1182.00 Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
23 HP-5795 Nguyễn Tiến Mạnh Gia Lương - Gia Lộc - Hải Dương Thuyền trưởng 818 5078.00 Vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện bị bong tróc
24 HD-3808 Phạm Văn Long Trung Kênh- Lương Tài- Bắc Ninh Thuyền trưởng 500 1319.00 Điều khiển phương tiện vào cảng thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
25 HP-5935 Cao Văn Hưng Xuân Viên 3 - Xuân Sơn- Đông Triều - Quảng Ninh Thuyền trưởng 450 2898.00 Số đăng ký của phương tiện bị che khuất
26 VP-1366 Đặng Xuân Vân Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 450 850.00 Không kẻ vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện
27 HD-1617 Hứa Văn Long Tân Việt - Thanh Hà - Hải Dương Thuyền trưởng 540 1617.00 Điều khiển phương tiện vào cảng thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
28 HD-2056 Nguyễn Văn Hoằng Thượng Đạt - Thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương Thuyền trưởng 347 1309.00 Không có giấy phép vào cảng bến thủy nội dịa theo quy định
29 HY-0376 Phạm Văn Thuấn An Viên-Tiên Lữ-Hưng Yên Thuyền trưởng 108 264.00 Thuyền trưởng không bố trí thuyền viên trông coi phương tiện khi phương tiện neo đậu,không ghi bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chức danh trên phương tiện theo quy định
30 Bến Hưng Phong Nguyễn Văn Phong Thủy Nguyên, Hải Phòng Giám đốc 0 0 khai thác bến thủy nội địa hết thời hạn hoạt động

[Trang sau] [Trang cuối]


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com