Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Phương tiện vi phạm
TT Tên
phương tiện
Người
đại diện PT
Địa chỉ Nghề nghiệp Công suất Trọng tải Lỗi vi phạm
1 VP-1593 Trương Hữu Lợi Việt xuân - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 500 997 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
2 HD-5678 Nguyễn Trung Kiên Yên Đồng - Ý Yên - Nam Định Thuyền trưởng 720 5512 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
3 HD-2058 Vũ Văn Hoan Phong Hải - Quảng Yên - Quảng Ninh Thuyền trưởng 350 1039.80 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
4 HD-1522 Nguyễn Quý Phong Hoàng Quế - Đông Triều - Quảng Ninh Thuyền trưởng 321 773.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định. Sử dụng GCN ATKT và BVMT đã hết hiệu lực
5 VP-0737 Hoàng Xuân Quyết Kênh Giang - Chí Linh - Hải Dương Thuyền trưởng 190 413.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
6 HD-3356 Nguyễn Đại Lên Tây Đằng - Ba Vì - Hà Nội Thuyền trưởng 321 608.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định .
7 HD-0739 Lê Anh Tuấn Thượng Đạt - TP. Hải Dương- Hải Dương Thuyền trưởng 192 1028.20 Trang bị không đủ số lượng thiết bị chữa cháy theo quy định
8 BN-1261 Nguyễn Đức Mạnh Trung Kênh-Lương Tài-Băc Ninh Thuyền trưởng 400 886.00 Có hành vi trang bị không đủ số lượng dụng cụ cứu sinh
9 VP-0893 Nguyễn Văn Nam Trung Hà - Yên Lạc -Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 350 738.00 Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao manj khô của phương tiện
10 HD-1684 Trần Đức Thuận An Viên - Tiên Lữ - Hưng Yên Thuyền trưởng 250 856.00 Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao manj khô của phương tiện
11 SG-8235 Lê Đức Long Thụy Hải - Thái Thụy - Thái Bình Thuyền trưởng 1800 2578.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
12 BN-2023 Nguyễn Văn Tuyến Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 835 2127.60 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
13 BN-1996 Nguyễn Văn Nguyên Nam Phong - Nam Định Thuyền trưởng 760 2112 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
14 HD-3398 Nguyễn Đăng Sáng Tân Việt - Thanh Hà - Hải Dương Thuyền trưởng 818 2473.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
15 BN-0989 Phạm Văn Trung Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 650 1701.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
16 BN-1969 Tống Xuân Vụ Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 820 2598.60 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
17 BN-1888 Trần Văn Tới Ninh Sơn - Việt Yên - Bắc Ninh Thuyền trưởng 600 1760.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
18 NĐ-3690 Trần Văn Đặng Xuân Thủy - Xuân Trường - Nam Định Thuyền trưởng 605 1475.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
19 Bến TNĐ Trần Tăng Sùng Trần Tăng Sùng Lô Đông - Vĩnh Long, Vĩnh Bảo, Hải Phòng Chủ bến 0 0 Khai thác bến thủy nội địa quá thời hạn cho phép
20 Bến TNĐ Đình Vũ Trương Ngọc Minh số 28 tổ 22 Vĩnh Niệm - Le Chân - Hải Phòng Chủ bến 0 0 Khai thác bến thủy nội địa quá thời hạn cho phép
21 hp-2339 Đỗ Đình Quyền An Sách - Nam Sách - Hải Dương Thuyền trưởng 288 866.80 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
22 Công ty TNHH Long trọng Nguyễn Thị Kim Quyên 123 đường vòng Cầu Niệm, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng Phó giám đốc 0 0 Bố trí người điều khiển thiết bị xếp dỡ không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định
23 BN-2089 Vũ Viết Được Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh Thuyền trưởng 375 1950.60 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến TNĐ theo quy định
24 BN-0737 Trần Bá Hởi Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 546 1068.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
25 HD-1027 Trần Văn Thảnh An Lạc - Chí Linh - Hải Dương Thuyền trưởng 350 498.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng theo quy định
26 HN-1584 Nguyên Huy Hoàng Thái Hòa - Ba Vì - Hà Nội Thuyền trưởng 500 935.00 Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao manj khô của phương tiện
27 HD-6866 VŨ TUẤN ANH Tân Việt , Thanh Hà , Hải Dương Thuyền trưởng 380 1523.00 Điều khiển phương tiện vào cảng thuỷ nội địa mà không có giấy phép rời cảng ; bến thuỷ nội địa theo quy định .
28 HD-1005 Phạm Văn Giang Minh Tân-Kinh môn-Hải Dương Thuyền trưởng 270 762.00 Chở hàng hóa quá dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện
29 ND-3266 Phạm Văn Vinh Cát Thành - Trực Ninh-Nam Định Thuyền trưởng 400 800 Chở hàng hóa quá dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện
30 QN-4099 Ngô Đình Thìn Yên Hưng - Quảng Ninh Thuyền trưởng 300 1326.00 Vào cảng chở hàng hóa quá dấu mớn nước của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện

[Trang sau] [Trang cuối]


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com