Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Phương tiện vi phạm
TT Tên
phương tiện
Người
đại diện PT
Địa chỉ Nghề nghiệp Công suất Trọng tải Lỗi vi phạm
1 QN-7559 Phạm Xuân Thế Thụy Ninh - Thái Thụy - Thái Bình Thuyền trưởng 347 1080.00 Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng
2 HD-5659 Trần Văn Dũng Cát Thành- Trực Ninh- Nam Định Thuyền trưởng 250 694.00 Điều khiển phương tiện vào cảng thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng
3 VP-2189 LÊ QUỐC VIỆT Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 835 1895.00 Điều khiển phương tiện rời bến thủy nội địa khi chưa được phép của cảng vụ đường thủy nội địa vụ
4 VP-1412 Phan Đại Hách Sơn Đông- Lập Thạch - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 400 668.00 Điều khiển phương tiện vào bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định. Sử dụng GCN ATKT và BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực.
5 NĐ-2520 Phan Thanh Quân Xuân Phượng - Xuân Trường - Nam Định Thuyền trưởng 100 274.00 Vào cảng không có giấy phép RCCC
6 HP-2510 Trần Văn Lo An Lư - Thủy Nguyên - Hải Phòng Thuyền trưởng 500 1772.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định. Sử dụng GCN ATKT và BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực.
7 HD-3628 Lê Trung Kiên Duy Tân - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 374 752.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định. Sử dụng GCN ATKT và BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực.
8 HP-5901 Trịnh Xuân Dĩnh TT An Bài - Quỳnh Phụ - Thái Bình Thuyền trưởng 112 412.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
9 NĐ-2403 Nguyễn Văn Tĩnh Trực Phú - Trực Ninh - Nam Định Đại diện chủ phương tiện 130 435.00 Sử dụng GCN ATKT và BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực
10 NB-8613 Nguyễn Hồng Hải Gia Sinh-Gia Viễn-Ninh Bình Thuyền trưởng 818 2450.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến mà không có giấy phép rời cảng cuối cùng
11 NĐ-2936 Trần Quý Dương Xuân Trung - Xuân Trường - Nam Định Thuyền trưởng 520 1549.80 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
12 VP-0893 Nguyễn Văn Nam Trung Hà - Yên Lạc - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 350 738.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
13 HD-3458 Nguyễn Văn Tuyên Minh Hòa - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 326 712.00 Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng
14 HNa-0398 Bùi Văn Loan Phú Thứ- Kinh Môn- Hải Dương Thuyền trưởng 660 1516.00 Điều khiển phương tiện vào cảng thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng
15 VP-1539 Phạm Văn Thiện Sơn Đông- Lập Thạch - Vĩnh Phúc Đại diện chủ phương tiện 400 948.00 Điều khiển phương tiện vào bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
16 PT-1228 Đỗ Đại Phong Tân Phương - Thanh Thủy - Phú Thọ Thuyền trưởng 270 604.00 Chở hàng quá vạch dấu mớn nước từ trên 1/5 đến 1/2
17 HD-2483 Bùi Văn Duy Minh Hóa - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 363 682.00 Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng
18 Hna-0376 Nguyễn Xuân Nghiệp Quang Trung - Phủ Lý - Hà Nam Thuyền trưởng 384 1470.00 Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng
19 HD-2315 Trương Văn Cường Minh Hòa - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 320 647.00 Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng
20 HP-5837 Trần Danh Tuyên Lưu Thương - Kim Sơn - Ninh Bình Thuyền trưởng 240 65.40 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
21 HP-1256 Phạm Thu Huyền sở Dầu hồng Bàng - Hải Phòng Thuyền trưởng 256 444.50 Điều khiển phương tiện vào cảng thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy điịnh
22 NĐ-3441 Phùng Văn Điệp Nhân Huệ - Chí Linh - Hải Dương Thuyền trưởng 350 574.80 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định. Sử dụng GCN ATKT và BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực.
23 VP-1246 Nguyễn Ngọc Bắc Sơn Đông- Lập Thạch - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 450 920.00 Điều khiển phương tiện vào bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
24 HB-0818 Ngô Văn Thắng Phong Vân - Ba Vì - Hà Nội Thuyền trưởng 350 817.00 Để mờ vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện
25 HP-3429 TRỊNH VĂN SƠN Thuỷ Nguyên, Hải Phòng Thuyền trưởng 120 179.00 Điều khiển phương tiện vào cảng thuỷ nội địa mà không có giấy phép rời cảng ; bến thuỷ nội địa theo quy định .
26 NB-6086 Trần Nam Tư Gia Viễn, Ninh Bình Thuyền trưởng 327 729.00 Điều khiển phương tiện vào cảng thuỷ nội địa mà không có giấy phép rời cảng ; bến thuỷ nội địa theo quy định .
27 HP-4647 Trần Phi Đằng Nghĩa Hưng, Nam Định Thuyền trưởng 600 1761.00 Điều khiển phương tiện vào cảng thuỷ nội địa mà không có giấy phép rời cảng ; bến thuỷ nội địa theo quy định .
28 HD-8889 Lê Đức Kiên Cẩm Giàng, Hải Dương Thuyền trưởng 720 5280.00 Điều khiển phương tiện vào cảng thuỷ nội địa mà không có giấy phép rời cảng ; bến thuỷ nội địa theo quy định .
29 BN-1365 Đoàn Văn Hội Lương Tài, Bác ninh Thuyền trưởng 371 550.00 Điều khiển phương tiện vào cảng thuỷ nội địa mà không có giấy phép rời cảng ; bến thuỷ nội địa theo quy định .
30 BN-1696 Nguyễn Đức Sỹ Lương Tài, Bác ninh Thuyền trưởng 250 810.00 Điều khiển phương tiện vào cảng thuỷ nội địa mà không có giấy phép rời cảng ; bến thuỷ nội địa theo quy định .

[Trang sau] [Trang cuối]


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com