Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Phương tiện vi phạm
TT Tên
phương tiện
Người
đại diện PT
Địa chỉ Nghề nghiệp Công suất Trọng tải Lỗi vi phạm
1 HN-2034 Hoàng Văn Bắc Kỳ Sơn-Hòa Bình Thuyền trưởng 400 807.00 Vào cảng không có giấy phép RCC, sử dụng giấy CNATKT&BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực
2 TB-2888 Bùi Ngọc Tuấn Nam Thái - Nam Trực - Nam Định Thuyền trưởng 380 1475.50 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
3 HP-4701 Lương Văn Mạnh Tân Dân - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 350 616.00 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu hỏa theo quy định
4 HD-2290 Nguyễn Văn Phượng Phường Phong Châu - Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ Thuyền trưởng 363 1050.00 Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
5 HD-2290 Nguyễn Văn Phượng Phường Phong Châu - Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ Thuyền trưởng 363 1050.00 Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
6 HD-2290 Nguyễn Văn Phượng Phong Châu- Thị xã Phú Thọ- Phú Thọ Thuyền trưởng 633 1050.00 Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
7 HP-3930 Trần Văn Hùng An lư - Thủy Nguyên- Hải Phòng Thuyền trưởng 1500 5216.30 Sử dụng giấy CNATKT và BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực.
8 HB-0777 Nguyễn Duy Tuân Hợp Thịnh - Kỳ Sơn - Hòa Bình Thuyền trưởng 450 871.00 Điều khiển phương tiện vào cảng thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
9 NA-2043 Phạm Văn Sỹ Thanh Bình - TP.Ninh Bình - Ninh Bình Thuyền trưởng 384 1180.00 Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
10 HD-1228 Vũ Văn Sáng An lư - Thủy Nguyên - Hải phòng Thuyền trưởng 273 464.00 Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
11 TH-1140 Đoàn Văn Hào 14 Duy Tân- Phường Nam Ngạn- TP. Thanh Hóa- Thanh Hóa Thuyền trưởng 422 728.00 Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
12 HP-5758 Nguyễn Hữu Sáng Tân Việt- Thanh Hà- Hải Dương Thuyền trưởng 720 2313.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
13 HP-3960 Nghiêm Đình Ngại Hồng Bàng - Hải Phòng Thuyền trưởng 350 1921.00 vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định
14 HP-3960 Nghiêm Đình Ngại Hồng Bàng - Hải Phòng Thuyền trưởng 350 1921.00 vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định
15 PT-1600 Trần Đức Duẩn An Lư-Thủy Nguyên-Hải Phòng Thuyền trưởng 320 677.00 vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định
16 NA-2034H Đào Văn Thanh 35 Hàm Nghi - TP.Hải Dương - Hải Dương Thuyền trưởng 500 1043.80 Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
17 NA-2061H Nguyễn Bá Dương Hoàng Mai - Quỳnh Lưu - Nghệ An Thuyền trưởng 288 1105.80 Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
18 NA-2031 Trần Văn trường Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An Thuyền trưởng 384 1319.30 Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
19 HD-3099 Giáp Văn Cảnh Tân Thanh - Lạng Giang - Bắc Giang Thuyền trưởng 593 1159.00 Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
20 QN-7733 Nguyễn Văn Khải An Ninh- Quỳnh Phụ - Thái Bình Thuyền trưởng 3400 10942.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
21 TB-0160 Đoàn Trọng Thắng Đại bản- An Dương- Hải Phòng Thuyền trưởng 315 559.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
22 NĐ-3057 Phạm Hữu Bắc Xuân Trung - Xuân Trường - Nam Định Thuyền trưởng 350 545.00 Điều khiển phương tiện đã sử dụng giấy CNATKT &BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực
23 VP-1495 Lê Quang Hợi Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 278 354.00 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến TNĐ
24 HY-0451 Nguyễn Văn Hậu Phú Thứ- Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 190 318.00 Chở hàng quá vạch dấu mơn nước từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô
25 VP-1589 Phạm Văn Thắng Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc Đại diện chủ phương tiện 500 980.00 không có sổ danh bạ thuyền viên
26 VP-1487 Nguyễn Hữu Long Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 450 894.00 Bỗ trí không đúng vị trí thiết bị chữa cháy
27 HB-0650 Hoàng Văn Lừng Tân Việt-Thanh Hà-Hải Dương Thuyền trưởng 350 757.00 vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định
28 HP-4643 Bùi Văn Sơn Thủy Nguyên-Hải Phòng Thuyền trưởng 192 694.00 vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định
29 HP-2872 Bùi Văn Dũng Thủy Nguyên -Hải Phòng Thuyền trưởng 400 994.50 Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện
30 HD-1368 Đào Văn Hà Minh Tân- Kinh Môn -Hải Dương Thuyền trưởng 299 1098.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định

[Trang sau] [Trang cuối]


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com