Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Phương tiện vi phạm
TT Tên
phương tiện
Người
đại diện PT
Địa chỉ Nghề nghiệp Công suất Trọng tải Lỗi vi phạm
1 HN-0845 Vũ Mạnh Hùng Thái Học - Bình Giang - Hải Dương Thuyền trưởng 250 2388.00 Trang bị không đủ số lượng thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định
2 hd-3566 Trương Văn Phương Minh Hòa , Kinh Môn , Hải Dương Thuyền trưởng 108 355.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
3 HP-3429 TRỊNH VĂN SƠN Hợp Thành , Thủy Nguyên , Hải Phòng Thuyền trưởng 120 179.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
4 hp-3347 trịnh văn đông Số 06/01/508 Hùng Vương , Hồng Bàng , Hải Phòng Thuyền trưởng 108 150.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
5 HD-3099 Đinh ngọc Thành Thôn thượng , Thái Tân , Nam Sách , Hải Dương Thuyền trưởng 593 1159.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
6 HP-3645 Bùi Văn Cương Lại Xuân - Thủy Nguyên - Hải Phòng Thuyền trưởng 375 580.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
7 VP-0737 Nguyễn Văn Hùng Nhận Huệ - Chí Linh - Hải Dương Thuyền trưởng 190 413.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định. Sử dụng GCN ATKT đã hết hiệu lực
8 HD-1673 Vũ Hữu Hùng Minh Hòa - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 130 199.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
9 HNa-0186 Đoàn Văn Dũng An Viên- Yên Lữ- Hưng Yên Thuyền trưởng 500 1058.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
10 NĐ-3272 Hoàng Văn Điệp Trực Hùng - Trực Ninh - Nam Định Thuyền trưởng 450 832.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định. Sử dụng GCN ATKT &BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực
11 VP-1243 Đoàn Văn Thái Cát Thành - Trực Ninh - Nam Định Thuyền trưởng 220 385.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định, sử dụng giấy CNATKT và BVMT của Phương Tiện đã hết hiệu lực
12 HY-0572 Đỗ Tiến Thanh An Viên- Yên Lữ- Hưng Yên Thuyền trưởng 278 516.30 Điều khiển phương tiện vào bến, cảng không có sổ nhật ký phương tiện quy định.
13 ND-3408 Trần Văn Truyền Xuân Trung-Xuân Trường-Nam Định Thuyền trưởng 250 875.00 vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định
14 HD-1327 Lê Văn Mái Phù Ninh,Thủy Nguyên, Hải Phòng Thuyền trưởng 599 599.00 vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định
15 ND-3408 Trần Văn Truyền Xuân Trung-Xuân Trường-Nam Định Thuyền trưởng 250 875.00 vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định
16 VP-1877 Bùi Quang Vinh Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 450 1011.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
17 HP-4195 Phạm Văn Chí Cát Thành - Trực Ninh - Nam Định Thuyền trưởng 278 602.00 Bố trí không đúng vị trí thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo quy định
18 QN-7078 Vũ Văn Mạnh Kiến Thiết - Tiên Lãng - Hải Phòng Thuyền trưởng 130 415.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không bố trí thuyền viên trông coi phương tiện khi phương tiện neo đậu quy định
19 HP-4228 Đỗ Hồng Quảng An Viên- Yên Lữ- Hưng Yên Thuyền trưởng 108 497.00 Điều khiển phương tiện bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định
20 PT-2519 Đỗ Việt Hồng Thạch Đồng- Thanh Thủy- Phú Thọ Thuyền trưởng 450 959.40 Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện
21 HNa-0216 Vũ Văn Lưu Đạo Lý- Lý Nhân- Hà Nam Thuyền trưởng 450 811.00 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà Không có giấy phép rời cảng, bên TNĐ theo quy định
22 VP-1352 Bùi Ngọc Khanh Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 450 878.00 Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện
23 vp-1860 Nguyễn Trung Kiên Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 450 879.00 Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện
24 HN-1797 Nguyễn Văn Quân Lệ Mỹ- Phù Ninh- Phú Thọ Thuyền trưởng 450 1112.00 Neo đậu phương tiện không đúng nơi quy định trong phạm vi vùng nước cảng, bến TNĐ
25 BN-1688 Đoàn Văn Tuyền Trung Kênh- Lương Tài- Bắc Ninh Thuyền trưởng 350 800.00 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà Không có giấy phép rời cảng, bên TNĐ theo quy định
26 PT-1228 Đổ Đại Phong Tân Phương - Thanh Thủy - Phú Thọ Thuyền trưởng 270 604.00 Sử dụng GCN ATKT và BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực
27 NĐ-3185 Bùi Quốc Hưng Xuân Trung - Xuân Trường - Nam Định Thuyền trưởng 350 609.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến theo quy định thủy nội địa theo quy định
28 BN-1515 Bùi Văn Duệ Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 299 1087.00 Neo đậu phương tiện không đúng nơi quy định trong phạm vi vùng nước cảng, bến thủy nội địa
29 HD-0676 Đỗ Văn Biên Ngọc châu - Hải Dương Thuyền trưởng 280 775.00 Chỏ hàng quá vạch dấu mướn nước từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện
30 HD-0204 Nguyễn Quang Thành 35C Quang Trung - Hải Dương Thuyền trưởng 250 1045.00 Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện(phương tiện Trả hàng)

[Trang sau] [Trang cuối]


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com