Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Phương tiện vi phạm
TT Tên
phương tiện
Người
đại diện PT
Địa chỉ Nghề nghiệp Công suất Trọng tải Lỗi vi phạm
1 HP-1233 Trần Văn Vĩnh An Lư - Thủy Nguyên - Hải Phòng Thuyền trưởng 135 402.00 Điều khiển phương tiện vào cảng thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
2 NĐ-3008 Nguyễn Văn Phúc Nghĩa Sơn - Nghĩa Hưng - Nam Định Thuyền trưởng 450 830.00 Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện
3 BN-1122 Đoàn VĂn Liêu Xã Trung Kênh - Huyện Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 250 815.00 Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
4 HN-0259 Nguyễn Tiến Tâm T278 - Bạch Đằng - Hà Nội Thuyền trưởng 347 2666.00 Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
5 HP-4211 Nguyễn Văn Hạnh Thủy Nguyên-Hải Phòng Thuyền trưởng 400 905.00 Rời cảng khi chưa được phép của cảng vụ ĐTNĐ
6 QN-7394 Nguyễn Đức Cường Số 5 Đào duy Anh - Hải Dương Thuyền trưởng 720 1822.00 Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
7 QN-4305 Đào Văn Sang An Châu - Đông Hưng - Thái bình Thuyền trưởng 480 2152.00 Trang bị không đủ số lượng thiết bị chữa cháy theo quy định ( thiếu 01 bình CO2)
8 HD-3228 Hoàng Văn Thắng Duy Tân -Kinh Môn - Hải dương Thuyền trưởng 250 707.00 Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
9 NĐ-3410 Bùi văn Dương Xuân Bắc - Xuân Trường - Nam Định Thuyền trưởng 350 669.00 Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
10 NĐ-3520 Trần Ngọc Hải Tân Lễ - Hưng Hà - Thái Bình Thuyền trưởng 350 615.20 Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
11 NĐ-2956 Cao Thanh Hùng Giao Hương - Giao Thủy - Nam Định Thuyền trưởng 350 609.00 Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
12 hy-0468 Đỗ Mạnh Đạo Tân Lập - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 327 460.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
13 HD-1925 Nguyễn Văn Thạnh Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương Thuyền trưởng 250 682.00 Trang bị không đủ số lượng dung cụ cứu sinh theo quy định ( thiếu 02 phao áo)
14 HD-0732 Phạm Văn Dũng Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương Thuyền trưởng 320 680.00 Trang bị không đủ số lượng thiết bị chữa cháy theo quy định ( thiếu 01 bình bột))
15 HN-1640 Ngô Thị Quy Ba Vì - Hà Nội Chủ phương tiện 450 822.00 Sử dụng thuyền viên không có tên trong sổ danh bạ thuyền viên
16 HN-1688 Bùi Ngọc Tuấn Ba Vì - Hà Nội Thuyền trưởng 380 928.00 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định
17 NB-2735 Nguyễn văn Giáp Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh Thuyền trưởng 350 717.00 Không kẻ vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện theo quy định
18 HD-2211 Phạm Văn Cang Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 450 1166.00 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định
19 NB-6113 Lê Anh Tuấn Khánh Thượng - Ba Vì - Hà Nội Thuyền trưởng 400 807.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
20 HD-2218 Nguyễn ngọc Thành Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 300 1049.80 Không kẻ số đăng ký của phương tiện theo quy định
21 ND-1069 Nguyễn Văn Tính Hải Hậu-Nam Định Thuyền trưởng 108 301.00 Rời cảng khi chưa được phép của cảng vụ ĐTNĐ
22 HP-4068 Trần Văn Mạnh Thủy Nguyên-Hải Phòng Thuyền trưởng 270 590.00 vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định
23 nđ-3331 nguyễn văn ruyện Cát Thành- Trực Ninh- Nam ĐỊnh Thuyền trưởng 350 686.00 Không bố trí thuyền viên trông coi phương tiện
24 nb-8638 Nguyễn Văn Mãn Yên Thọ- Ý Yên- Nam Định Thuyền trưởng 540 1050 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà Không có giấy phép rời cảng, bên TNĐ theo quy định
25 vp-1435 Phạm Tuấn Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 400 785.00 Không trang bị dụng cụ cứu sinh théo quy định
26 NB-6871 Bùi Đức Vấn Gia Trấn- Gia viễn- Ninh Bình Thuyền trưởng 500 1009.00 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà Không có giấy phép rời cảng, bên TNĐ theo quy định
27 HP-3233 Nguyễn Bình Thạnh Nam ĐỒng- TP. Hải Dương Thủy thủ 500 2416.00 01 Thuyền viên không mang theo CCCM
28 BG-0015 Phạm Văn Sơn Hiệp Cat- Nam Sách- Hải Dương Đại diện chủ phương tiện 135 255.00 Không bố trí đủ định biên thuyền viên
29 nb-8272 Trần Văn Quận Gia Thịnh- Gia viễn- Ninh Bình Thuyền trưởng 450 938 Sử dụng giấy CNATKT&BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực
30 HNa-0411 Nguyễn Xuân Nghiệp Quang Trung- Phủ Lý- Hà Nam Thuyền trưởng 363 824 Sử dụng giấy CNATKT&BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực

[Trang sau] [Trang cuối]


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com