Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Tin tức & sự kiện
Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I: Nhiều biện pháp bảo đảm an toàn cảng, bến
Năm 2012, đứng trước những khó khăn do suy thoái kinh tế, số lượng phương tiện ra vào cảng, bến thấp hơn so với những năm trước. Tuy vậy, lực lượng Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I vẫn luôn cố gắng hoàn thành kế hoạch được giao, đảm bảo an toàn cho phương tiện ra vào cảng, bến.
30/08/2012

Để đạt được kết quả Ä‘ó, trÆ°á»›c hết là do lá»±c lượng Cảng vụ ĐTNĐ khu vá»±c I Ä‘ã thường xuyên chủ Ä‘á»™ng tổ chức công tác tuyên truyền phổ biến Luật Giao thông ĐTNĐ tá»›i từng đối tượng tham gia giao thông vá»›i những ná»™i dung về đảm bảo an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia, phòng chống buôn lậu, bảo vệ môi trường… bằng các hình thức: triển khai dán hàng trăm panô, áp phích có ná»™i dung tuyên truyền về đảm bảo TTATGT tại các khu vá»±c cảng, bến và các đầu mối giao thông. Đồng thời, phối hợp vá»›i các Ä‘Æ¡n vị tổ chức lá»… ra quân hưởng ứng năm an toàn giao thông 2012 tại thành phố Hải Phòng; Tham gia hưởng ứng tá»›ch cá»±c cuá»™c vận Ä‘á»™ng “Văn hóa giao thông vá»›i bình yên sông nÆ°á»›c” do Ban ATGT thành phố Hải Phòng, Hải DÆ°Æ¡ng và tỉnh Quảng Ninh tổ chức;  Xây dá»±ng kế hoạch kiểm tra liên ngành, kế hoạch PCBL và kế hoạch TKCN năm 2012.

 

 

CBCNV Cảng vụ ĐTNĐ khu vá»±c I kiểm tra bảo đảm an toàn cho phÆ°Æ¡ng tiện ra vào cảng bến

 

Tổ chức phát hàng nghìn tờ rÆ¡i tuyên truyền vá»›i ná»™i dung: “người Ä‘iều khiển phÆ°Æ¡ng tiện phải có bằng, chứng chỉ chuyên môn, phÆ°Æ¡ng tiện phải bảo đảm an toàn má»›i được hoạt Ä‘á»™ng”. Tổ chức cho hàng nghìn lượt phÆ°Æ¡ng tiện thuá»· và cảng bến ký cam kết không vi phạm các quy định về bảo đảm TTATGT đường thuá»· ná»™i địa.

 

Song song vá»›i công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra để đảm bảo an toàn cho người, phÆ°Æ¡ng tiện và hàng hoá thường xuyên được coi trọng. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2012, Cảng vụ ĐTNĐ khu vùc I Ä‘ã tiến hành  kiểm tra và xá»­ lý vi phạm 270 trường hợp thu phạt hÆ¡n 123 triệu đồng, đồng thời Ä‘Æ¡n vị Ä‘ã tiếp nhận quản lý 11 bến do Chi cục Quản lý đường thủy ná»™i địa phía Bắc cấp má»›i và cấp lại giấy phép cho 39  bến thuá»· ná»™i địa. Ngoài ra, Ä‘ã tiến hành kiểm tra, làm thủ tục cho hÆ¡n 24 nghìn lượt phÆ°Æ¡ng tiện tàu sông và tàu biển vá»›i hÆ¡n 20 triệu tấn phÆ°Æ¡ng tiện.

 

Thông qua công tác kiểm tra, Ä‘ã phát hiện hàng trăm phÆ°Æ¡ng tiện vi phạm về đảm bảo trật tá»± ATGT đường thuá»· ná»™i địa. Những phÆ°Æ¡ng tiện vi phạm những lá»—i nặng, lá»±c lượng Cảng vụ ĐTNĐ khu vá»±c I Ä‘ã tiến hành xá»­ phạt vi phạm hành chính.

 

Bằng các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra xá»­ lý vi phạm, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường thuá»· ná»™i địa của người tham gia giao thông ngày càng được nâng lên rõ rệt. Trật tá»± giao thông tại các Cảng bến luôn được giữ vững và thá»±c thi có hiệu quả. Chính vì vậy Ä‘ã góp phần Ä‘áng kể vào việc giảm thiểu TNGT đường thuá»· ná»™i địa trong thời gian qua.

 

Để đảm bảo ATGT đường thủy những tháng cuối năm 2012, Cảng vụ ĐTNĐ khu vá»±c I Ä‘ã xác định tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tá»›i mọi đối tượng tham gia giao thông ĐTNĐ, hoạt Ä‘á»™ng tại các cảng bến thủy ná»™i địa được giao quản lý nhằm duy trì, thá»±c hiện tốt Luật giao thông đường thủy. Phấn đấu đảm bảo cho 100% phÆ°Æ¡ng tiện ra, vào cảng, bến nhận và trả hàng, phải được kiểm tra, làm thủ tục theo Ä‘úng quy trình nghiệp vụ và an toàn tuyệt đối. Tiếp tục triển khai thá»±c hiện tốt kế hoạch PCBL và TKCN, duy trì đảm bảo an toàn tuyệt đối trong khu vá»±c quản lý. Xây dá»±ng hoàn thiện ná»™i quy vùng nÆ°á»›c cảng tại má»™t số cảng thuá»™c trách nhiệm quản lý của Ä‘Æ¡n vị.

 

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra các mặt hoạt Ä‘á»™ng tại các đại diện, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và các đại diện tổ chức rà soát đối chiếu hồ sÆ¡ thủ tục phÆ°Æ¡ng tiện vá»›i biên lai thu phí nhằm phát hiện và Ä‘iều chỉnh, xá»­ lý rút kinh nghiệm kịp thời đảm bảo Ä‘úng quy định không để xảy ra các sai phạm. Tiếp tục rà soát hồ sÆ¡ bến thủy ná»™i địa trong khu vá»±c được giao quản lý, tiến hành kiểm tra an toàn cảng, bến thủy ná»™i địa, lập danh mục hệ thống cảng bến trong địa bàn để đề xuất các phÆ°Æ¡ng án tổ chức quản lý cho có hiệu quả. Vận Ä‘á»™ng cán bá»™, công chức, viên chức, Ä‘oàn viên trong toàn Ä‘Æ¡n vị gÆ°Æ¡ng mẫu chấp hành qui định về nồng Ä‘á»™ cồn trong máu và hÆ¡i thở khi Ä‘iều khiển phÆ°Æ¡ng tiện tham gia giao thông; không uống rượu, bia trong giờ làm việc và giờ nghỉ trÆ°a, chấp hành nghiêm chỉnh quy tắc giao thông đường bá»™, Ä‘á»™i mÅ© bảo hiểm cho mình và cho trẻ em khi Ä‘i xe mô tô, xe gắn máy; ứng xá»­ có văn hóa khi tham gia giao thông và coi Ä‘ó nhÆ° tiêu chí để bình xét thi Ä‘ua, khen thưởng hàng năm. Tổ chức cho 100% CBCNV ký cam kết phòng chống tham nhÅ©ng, phòng chống các tệ nạn xã há»™i, thá»±c hành tiết kiệm chống lãng phí. Nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV.

 

Mặc dù tình hình phát triển kinh tế xã há»™i hiện nay Ä‘ang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế giá»›i. Song vá»›i truyền thống qua 15 năm xây dá»±ng và phát triển. CBCNV Cảng vụ ĐTNĐ khu vá»±c I sẽ tiếp tục ná»— lá»±c phấn đấu, thá»±c hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tá»± an toàn giao thông trên địa bàn được giao quản lý góp phần lập lại trật tá»± an toàn giao thông đường thủy ná»™i địa và an toàn hàng hải Việt Nam.

Tạ Văn Tố - Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ khu vá»±c I


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com