Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Chi tiết bến hết hạn
Số Giấy phép: 5216/GPBTNĐ/GPBTNĐ
Tên bến: Nguyễn Văn Bổn (325)
Tên chủ bến: Nguyễn Văn Bổn
Địa chỉ: Không có thông tin
Vị trí bến từ Km thứ: Từ Km: 31+500 đến Km: 31+600
Bên bờ: Phải của sông Lạch Tray
Thuộc địa phận: Trường Thành, An Lão, Hải Phòng
Kết cấu, quy mô bến: Bến tạm
Mục đích sử dụng: Xếp dỡ Hàng hóa & Neo đậu sửa chữa phương tiện thủy
Loại bến: Hàng hóa & Neo đậu sửa chữa phương tiện thủy
Loại hàng hóa: Hàng hóa & Neo đậu sửa chữa phương tiện
Đã cấp lại lần thứ: 17
Phạm vi vùng đất: 0.00 m2
Phạm vi vùng nước: 12m kể từ mép sông
Chiều dài: 100.00 m
Chiều rộng: 12.00
Khả năng tiếp nhận phương tiện 0
Hoạt động từ ngày: Từ ngày: 12/12/2020 đến ngày 12/12/2021
Khả năng kết nối đường bộ:


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com