Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Phương tiện vi phạm
TT Tên
phương tiện
Người
đại diện PT
Địa chỉ Nghề nghiệp Công suất Trọng tải Lỗi vi phạm
31 HD-2058 Vũ Văn Hoan Phong Hải - Quảng Yên - Quảng Ninh Thuyền trưởng 350 1039.80 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
32 HD-1522 Nguyễn Quý Phong Hoàng Quế - Đông Triều - Quảng Ninh Thuyền trưởng 321 773.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định. Sử dụng GCN ATKT và BVMT đã hết hiệu lực
33 VP-0737 Hoàng Xuân Quyết Kênh Giang - Chí Linh - Hải Dương Thuyền trưởng 190 413.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
34 HD-3356 Nguyễn Đại Lên Tây Đằng - Ba Vì - Hà Nội Thuyền trưởng 321 608.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định .
35 HD-0739 Lê Anh Tuấn Thượng Đạt - TP. Hải Dương- Hải Dương Thuyền trưởng 192 1028.20 Trang bị không đủ số lượng thiết bị chữa cháy theo quy định
36 BN-1261 Nguyễn Đức Mạnh Trung Kênh-Lương Tài-Băc Ninh Thuyền trưởng 400 886.00 Có hành vi trang bị không đủ số lượng dụng cụ cứu sinh
37 VP-0893 Nguyễn Văn Nam Trung Hà - Yên Lạc -Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 350 738.00 Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao manj khô của phương tiện
38 HD-1684 Trần Đức Thuận An Viên - Tiên Lữ - Hưng Yên Thuyền trưởng 250 856.00 Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao manj khô của phương tiện
39 SG-8235 Lê Đức Long Thụy Hải - Thái Thụy - Thái Bình Thuyền trưởng 1800 2578.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
40 BN-2023 Nguyễn Văn Tuyến Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 835 2127.60 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
41 BN-1996 Nguyễn Văn Nguyên Nam Phong - Nam Định Thuyền trưởng 760 2112 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
42 HD-3398 Nguyễn Đăng Sáng Tân Việt - Thanh Hà - Hải Dương Thuyền trưởng 818 2473.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
43 BN-0989 Phạm Văn Trung Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 650 1701.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
44 BN-1969 Tống Xuân Vụ Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 820 2598.60 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
45 BN-1888 Trần Văn Tới Ninh Sơn - Việt Yên - Bắc Ninh Thuyền trưởng 600 1760.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
46 NĐ-3690 Trần Văn Đặng Xuân Thủy - Xuân Trường - Nam Định Thuyền trưởng 605 1475.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
47 Bến TNĐ Trần Tăng Sùng Trần Tăng Sùng Lô Đông - Vĩnh Long, Vĩnh Bảo, Hải Phòng Chủ bến 0 0 Khai thác bến thủy nội địa quá thời hạn cho phép
48 Bến TNĐ Đình Vũ Trương Ngọc Minh số 28 tổ 22 Vĩnh Niệm - Le Chân - Hải Phòng Chủ bến 0 0 Khai thác bến thủy nội địa quá thời hạn cho phép
49 hp-2339 Đỗ Đình Quyền An Sách - Nam Sách - Hải Dương Thuyền trưởng 288 866.80 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
50 Công ty TNHH Long trọng Nguyễn Thị Kim Quyên 123 đường vòng Cầu Niệm, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng Phó giám đốc 0 0 Bố trí người điều khiển thiết bị xếp dỡ không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định
51 BN-2089 Vũ Viết Được Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh Thuyền trưởng 375 1950.60 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến TNĐ theo quy định
52 BN-0737 Trần Bá Hởi Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 546 1068.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
53 HD-1027 Trần Văn Thảnh An Lạc - Chí Linh - Hải Dương Thuyền trưởng 350 498.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng theo quy định
54 HN-1584 Nguyên Huy Hoàng Thái Hòa - Ba Vì - Hà Nội Thuyền trưởng 500 935.00 Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao manj khô của phương tiện
55 HD-6866 VŨ TUẤN ANH Tân Việt , Thanh Hà , Hải Dương Thuyền trưởng 380 1523.00 Điều khiển phương tiện vào cảng thuỷ nội địa mà không có giấy phép rời cảng ; bến thuỷ nội địa theo quy định .
56 HD-1005 Phạm Văn Giang Minh Tân-Kinh môn-Hải Dương Thuyền trưởng 270 762.00 Chở hàng hóa quá dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện
57 ND-3266 Phạm Văn Vinh Cát Thành - Trực Ninh-Nam Định Thuyền trưởng 400 800 Chở hàng hóa quá dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện
58 QN-4099 Ngô Đình Thìn Yên Hưng - Quảng Ninh Thuyền trưởng 300 1326.00 Vào cảng chở hàng hóa quá dấu mớn nước của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện
59 HD-2563 Phạm Văn Thạnh Tân Dân - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 380 1240.00 Neo đậu phương tiện không đúng nơi quy định trong phạm vi vùng nước cảng, bến thủy nội địa
60 BN-1815 Đoàn Văn Biên Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 300 1178.00 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến TNĐ

[Trang đầu] [Trang trước] [Trang sau] [Trang cuối]


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com