Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Chi tiết phương tiện vi phạm
 
 Tên phương tiện:  HD-1522
 Người đại diện PT:  Nguyễn Quý Phong  Năm sinh:  19/03/1971
 Địa chỉ:  Hoàng Quế - Đông Triều - Quảng Ninh  Nghề nghiệp:  Thuyền trưởng
 Số ĐKHC:  HD-1522   Công xuất máy:  321 CV(KW)
 Trọng tải:  773.00 tấn(GRT, người)
 Lỗi vi phạm:  Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định. Sử dụng GCN ATKT và BVMT đã hết hiệu lực
 Thời gian vi phạm:  09:00 ngày 12/01/2021  Tại:  Cảng TNĐ Kông Đảng


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com