Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Chi tiết phương tiện vi phạm
 
 Tên phương tiện:  BN-1888
 Người đại diện PT:  Trần Văn Tới  Năm sinh:  12/03/1975
 Địa chỉ:  Ninh Sơn - Việt Yên - Bắc Ninh  Nghề nghiệp:  Thuyền trưởng
 Số ĐKHC:  BN-1888   Công xuất máy:  600 CV(KW)
 Trọng tải:  1760.00 tấn(GRT, người)
 Lỗi vi phạm:  Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
 Thời gian vi phạm:  17:00 ngày 27/12/2020  Tại:  Cảng TNĐ Đông Việt


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com