Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Chi tiết thông tin luồng
Thông báo luồng tuyến

Để đảm bảo an toàn giao thông cho phương tiện hoạt động trên các tuyến đường thủy nội dịa trong mùa lũ 2012, Chi Cục Đường thủy nội địa phía Bắc thông báo quy chế giao thông đường thủy qua lại khu vực khoang thông thuyền các cầu khu vực phía Bắc như sau

 

1. Khoang thông thuyền cầu Long Biên – sông Hồng (từ thượng lưu cầu Long Biên đến cầu Chương Dương, sông Hồng).

 

Hiện tại: chuyển luồng từ khoang thông thuyền 13A (giữa trụ 12A và trụ 13B) sang khoang 16B ( giữa trụ 16A và trụ 16B) các phương tiện đường thủy đi theo luồng qua khoang thông thuyền 16B cầu Long Biên. Tại hai phía thượng, hạ lưu khoang thông thuyền (giữa trụ 16A và trụ 16B) cầu Long Biên đã bố trí các báo hiệu đánh dấu khoang thông thuyền. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, khi hành trình đến khu vực luồng khoang thông thuyền cầu Long Biên  -  sông Hồng cần chủ động tìm hiểu điều kiện khoang luồng thực tế, tuân theo đúng các báo hiệu đánh dấu khoang thông thuyền 16B để điều động phương tiện qua lại khu vực bảo đảm an toàn.

 

2. Khoang thông thuyền cầu Đuống – sông Đuống.

 

Khi mực nước tại cầu có cao độ <+6,0 (Hệ cao độ quốc gia): các phương tiện qua lại khoang thông thuyền phải thực hiện theo hướng dẫn của các trạm điều tiết đảm bảo giao thông và tuần theo các báo hiệu thông báo chỉ dẫn tại khu vực thượng, hạ lưu cầu Đuống; Khi dòng chảy qua khoang thông thuyền cầu Đuống có lưu tốc lớn, các phương tiện thủy, bè mảng đi ngược qua khoang thông thuyền phải có đầu máy đủ công suất hỗ trợ đảm bảo an toàn (tại khu vực có 01 đầu máy của XN ĐBGTĐT Hải Phòng, số ĐT: 0915012442, nếu phương tiện có yêu cầu).

 

Khi mực nước tại cầu có cao độ ≥+6,0 (Hệ cao độ quốc gia): Từ 5 giờ đến 9 giờ hàng ngày cho phép các phương tiện thủy đi ngược qua khoang thông thuyền, cấm các phương tiện thủy đi xuôi; Từ 9 giờ 30 phút đến 13 giờ hàng ngày cho phép các phương tiện thủy đi xuôi qua khoang thông thuyền, cấm các phương tiện thủy đi ngược. Từ 13 giờ 30 phút đến 4 giờ 30 phút sáng hôm sau các phương tiện qua lại khoang thông thuyền phải tuần theo sự điều hành của trạm điều tiết khống chế khu vực.

 

Khi mực nước tại càu có độ cao ≥+8,3(Hệ cao độ quốc gia): cấm hoàn toàn các phương tiện thủy qua lại khoang thông thuyền.

 

Các phương tiện thủy đi xuôi nước qua khoang thông thuyền cầu Đuống: khi cấm luồng, tất cả các phương tiện đi đến trước khu vực Trạm điều tiết khống chế bảo đảm giao thông tại thượng, hạ lưu càu Đuống phải tuân theo hiệu lệnh cảu Trạm điều tiết khống chế bảo đảm an toàn giao thông và chấp hành nghiêm các báo hiệu thống báo chỉ dẫn tại khu vực; Khi mở luồng, các phương tiện thủy phải tuân theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết, lực lượng thường trực chống va trôi; không chen lấn, giành luồng vượt ẩu, thứ tự đi theo hàng một qua khoang thông thuyền bảo đảm an toàn; các đoàn kéo, đẩy chỉ được lai dắt 01 tầm với chiều rộng không quá 17m , phải thả lùi và có thêm đầu máy hỗ trợ.

 

Các phương tiện thủy đi ngược nước qua khoang thông thuyền cầu Đuống: do dòng chảy qua khoang thông thuyền cầu Đuống có lưu tốc lớn, các phương tiện thủy qua khoang thông thuyền cầu phải có đầu máy đủ công suất hỗ trợ bảo đảm an toàn (tại khu vực thường trực chống va trôi có 01 đầu máy 241CV của CN ĐBGTĐT Hải Phòng, số ĐT: 0915012442; nếu phương tiện vận tải có yêu cầu); Các đoàn kéo, đẩy chỉ được lai dắt 01 tầm với chiều rộng không quá 17m; Đối với bè, mảng phải có đầu máy hỗ trợ qua cầu (không thả trôi tự do) kích thước tối đa của bè mảng (LxB) không quá 30mx15m.

 

3. Khoang thông thuyền cầu Sông Mới – sông Kênh Khê

 

Kề từ ngày 10/7/2012, tất cả các phương tiện ngược, xuôi qua khoang thông thuyền cầu Sông Mới phải tuân thủ các tín hiệu, báo hiệu thông báo, chỉ dẫn tại khu vực và nghiêm chỉnh chấp hành sự hướng dẫn giao thông của trạm thường trực chống va trôi hướng dẫn giao thông đường thủy được bố trị tại thượng lưu cầu. Các phương tiện giao thông đường thủy, bè mảng phải giảm tốc độ, đi với tốc độ an toàn theo hàng một và tuân thủ nghiêm quy định về khoảng cách dọc giữa hai phương tiện thủy.

 

Đội hình phương tiện và kích thước bè, mảng: các đoàn tàu đẩy, tàu kéo, tàu lai dắt chỉ được phép đi hàng một và có đầu máy đủ công suất để hỗ trợ an toàn; Sà lan tự hành, thuyền gắn máy có công suất dưới 60CV không được kéo, đẩy hoặc lai dắt theo phương tiện bè khác; Bè, mảng phải có đầu máy đủ công suất để hỗ trợ trước khi qua khoang thông thuyền cầu; Kích thước tối đa của bè, mảng (LxB) không quá 30mx15m; Nghiêm cấm các phương tiện và bè, mảng thả trôi tự do,

 

Khi mực nước tại cầu Sông Mới từ +2,4 (Hệ cao độ quốc gia) trở lên: chiều cao khoang thông thuyền bị hạn chế, các phương tiện thủy qua cầu cần tuyệt đối tuân theo chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu và hướng dẫn của trạm thường trực chống va trôi tại khu vực.

Khi mực nước tại cầu Sông Mới  từ +2,7 (Hệ cao độ quốc gia) trở lên: Cấm tất cả mọi phương tiện thủy xuôi, ngược qua khoang thông thuyền cầu.

 

4. Khoang thông thuyền cụm cầu Long Biên, Chương Dương – sông Hồng

 

Kề từ ngày 10/7/2012, tất cả các phương tiện ngược, xuôi qua khoang thông thuyền trên cụm cầu Long Biên – Chương Dương phải tuân thủ các báo hiệu thông báo, chỉ dẫn tại khu vực và nghiêm chỉnh chấp hành sự hướng dẫn giao thông của các trạm chống va trôi kết hợp điều tiết khống chế, hướng dẫn giao thông đường thủy được bố trị tại thượng và hạ lưu cụm cầu.

 

Đối với phương tiện đi xuôi nước qua khoang thông thuyền cụm cầu: Khi mực nước tại cầu lớn hơn +7,8 (Hệ cao độ quốc gia) phải tập kết tại Trạm điều tiết khống chế hướng dẫn giao thông ở thượng lưu cụm cầu để được phổ biến quy chế và hướng dẫn qua càu an toàn; Các đoàn kéo, đẩy chỉ được lai dắt 1 tầm với chiều rộng không quá 17m, phải thả lùi và có thêm đầu máy đủ công suất để hỗ trợ đảm bảo an toàn.

 

Đối với phương tiện đi ngược nước qua khoang thông thuyền cụm cầu: Khi mực nước tại cầu lớn hơn +7,8 (Hệ cao độ quốc gia) phải tập kết tại Trạm điều tiết khống chế hướng dẫn giao thông ở hạ lưu cụm cầu để được phổ biến quy chế và hướng dẫn qua càu an toàn; Các phương tiện có hàng phải thêm đầu máy đủ công suất để hỗ trợ; Đối với bè mảng khi qua khoang thông thuyền cụm cầu: phải có đầu máy đủ công suất để hỗ trợ qua cầu an toàn (Không được thả trôi tự do); Kích thước tối đa của bè, mảng (LxB) không quá 30mx15m.

 

Khi mực nước tại cụm cầu Long Biên – Chương Dương ≥10,5: cấm tất cả mọi phương tiện thủy xuôi, ngược qua khoang thông thuyền cụm cầu.

 

5. Khoang thông thuyền cầu Triều Dương – sông Luộc

 

Kề từ ngày 10/7/2012, tất cả các phương tiện ngược, xuôi qua khoang thông thuyền cầu Triều Dương – sông Luộc phải tuân thủ các báo hiệu thông báo, chỉ dẫn tại khu vực và nghiêm chỉnh chấp hành sự hướng dẫn giao thông của các trạm chống va trôi kết hợp điều tiết khống chế, hướng dẫn giao thông đường thủy được bố trị tại thượng lưu cầu; Các phương tiện giao thông đường thủy, bè mảng phải giảm tốc độ, đi với tốc độ an toàn theo hàng một và tuân thủ nghiêm quy định về khoảng cách dọc giữa hai phương tiện.

 

Đội hình phương tiện và kích thước bè, mảng: các đoàn tàu đẩy, kéo, tàu lai dắt chỉ được phép đi một tầm hàng và có đầu máy đủ công suất để hỗ trợ an toàn; Sà lan tự hành, thuyền gắn máy có công suất máy dưới 60CV không được kéo, đẩy hoặc lai dắt theo phương tiện khác; Bè, mảng phải có đầu máy đủ công suất để hỗ trợ trước khi qua khoang thông thuyền; Kích thước tối đa của bè, mảng (LxB) không quá 30mx15m. Nghiêm cấm các phương tiện và bè mảng thả trôi tự do.

 

Khi mực nước tại cầu Triều Dương từ +4,9 (Hệ cao độ quốc gia) trở lên: Chiều cao khoang thông thuyền bị hạn chế, các phương tiện thủy qua cầu cần tuyệt đối tuân theo chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu và hướng dẫn của trạm thường trực chống và trôi tại khu vực; Khi mực nước tại cầu Triều Dương từ +5,4 (Hệ cao độ quốc gia) trở lên: Cấm tất cả mọi phương tiện đường thủy xuôi, ngược qua khoang thông thuyền cầu.

 

Đề nghị các cơ quan đơn vị chấp hành và thông báo cho phương tiện của mình khi điều động đi đến, qua lại các khoang thông thuyền các khu vực cầu nêu trên, phải quan sát thực tế, tuân thủ đúng các báo hiệu đánh dấu khoang thông thuyền, chủ động phòng ngừa, chấp hành, phối hợp với lực lượng phòng chống va trôi đảm bảo giao thông trong mọi tình huống, sự cố để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa tại khu vực.

 

Nguồn: Cục ĐTNĐ Việt Nam


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com