Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Chi tiết thông tin luồng
Biểu đồ thủy triều khu vực Hải Phòng tháng 9/2012

1. Trạm Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

 

 

2. Trạm Trung Trang - Hải Phòng

 


 


Nguồn: Cục ĐTNĐ Việt Nam


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com