Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Tin tức & sự kiện
Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực I tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019
Sáng 18/7, Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực I đã long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; đồng chí Văn Trọng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ Khư vực I cùng toàn thể cán bộ Đảng viên công chức, viên chức cơ quan tham dự.
18/07/2019

 

Tại Hội nghị, thay mặt cho ban lãnh đạo Cảng vụ I, đồng chí Văn Trọng Dũng Giám đốc trình bày báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2019 về những kết quả đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại của đơn vị.


 

 

Đồng chí Văn Trọng Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo cáo sơ kết 6 tháng năm 2019


Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trong công tác cán bộ: Đảng ủy chỉ đạo trực tiếp thực hiện đúng quy định, quy trình tuyển dụng viên chức; bố trí, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công tác đào tạo quy hoạch cán bộ.


Trong công tác chuyên môn: thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Cục ĐTNĐ VN, Bộ GTVT, kịp thơi điều hành, thực hiện công tác chuyên môn đạt kết quả tốt nhất.


Chỉ đạo tiếp tục thực hiện chuyên đề số 72 của Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I ngày 11/4/2018 về xiết chặt quản lý các cảng bến, phương tiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng; chuyên đề số 37 ngày 06/3/2019 về nâng cao hiệu quả công tác quản lý cảng bến, phương tiện trên địa bàn toàn đơn vị.


Đảng ủy lãnh đạo chính quyền phối hợp với toàn thể cán bộ nhân viên trong toàn cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

 

 

Trong 6 tháng đầu năm, toàn đơn vị đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện, cảng bến trên địa bàn 3 tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương. Số lượng phương tiện và số thu phí tăng hơn so với cùng kỳ là 12%.

 

Trong công tác xây dựng Đảng: về công tác chính trị, tuyên truyền, chủ trương của đơn vị là ổn định tư tưởng cho toàn cán bộ đảng viên, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên, không để nảy sinh vấn đề tư tưởng trong nội bộ cán bộ. Triển khai quán triệt thực hiện nội dung Hội nghị TW khóa 12 đảm bảo đồng bộ nội dung, chất lượng, tiến độ theo kế hoạch của cấp trên.

 

Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 khóa 12 gắn với Chỉ thị số 05 học tập và làm việc theo tư tưởng, phong cách đạo đức HCM chuyên đề năm 2019; xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức HCM và tổ chức ký cam kết tại các chi bộ đảng viên - ít nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức hoạt động tuyên truyền trong các ngày lễ lớn trong năm.

 

Đảng ủy đã quan tâm quán triệt tích cực, đầy đủ các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên cũng như NQ TW khóa 12 về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức lối sống; chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ toàn thể cán bộ đảng viên các chi bộ và chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện NQ. Đảng ủy xây dựng và ban hành, tổ chức hội nghị quán triệt các NQ chuyên đề xây dựng môi trường văn hóa công sở của Đảng ủy.

 

Trong công tác tổ chức cán bộ đảng viên: triển khai văn bản số 24 của Đảng ủy Cục và rà soát, bổ sung, quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. tổ chức kết nạp 8 đồng chí đảng viên mới và tiếp nhận 2 đồng chí đảng viên từ đơn vị khác chuyển về.

 

Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số hạn chế: một số chi bộ chưa nhận thức tốt tầm quan trọng của hoạt động sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao. Chất lượng công tác tự kiểm tra, giám sát, công tác dân vận tại một số chi bộ cơ sở chưa được tốt, chưa tổ chức được các buổi sinh hoạt chuyên đề.

 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc cũng thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực I: Tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Cục ĐTNĐ VN, Bộ GTVT đảm bảo an toàn về con người, phương tiện, cảng bến trên địa bàn quản lý, tiến tới chuyên môn hóa, hiện đại hóa đơn vị.

 

Tiếp tục quán triệt triển khai NQ TW 10 khóa 12, thực hiện nghiêm túc các chương trình của Đảng ủy Cục, quan tâm đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảm bảo sự ổn định, phát triển của đơn vị.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quy hoạch tổ chức đảng, tham gia học tập công tác kiểm tra, giám sát do đảng ủy khối tổ chức. Quán triệt công tác phòng chống tham nhũng, tăng cường công tác chỉnh đốn đảng. Rà soát công tác nhân sự, tích cực tuyên truyền, giáo dục tư tường cho cán bộ đảng viên.

 


 


Tiếp theo là tham luận của các đồng chí Nguyễn Văn Long Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng tài chính tham luân về công tác công đoàn, đ/c Hoàng đinh lợi trưởng Đại diện Đá Bạc tham luận về công tác cán bộ tại Chi bộ, đồng chí Phạm Hồng Quân - Bí thư đoàn thanh liên tham luận về công tác Thanh niên, đ/c Vũ Đức Thắng trưởng phòng Pháp chế tham luận về công tác phối hợp giữa các phòng ban trong công tác tham mưu, đ/c Vũ Quốc Huy - phó trưởng Đaị diện Phúc Sơn có tham luận về công tác xử phạt vi phạm hành chính.

 

Cuối cùng, phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn Cục ĐTNĐ VN nhấn mạnh: trong thời gian tới, Cảng vụ ĐTNĐ KV1 cần quan tâm đào tạo chất lượng chuyên môn cho CBNV, mục tiêu đoàn kết toàn diện công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng. Tổng kết nghiêm túc, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, đánh giá sự đoàn kết, phát huy dân chủ trong toàn đơn vị.

Làm rõ, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng đảng, chỉ ra nguyên nhân, kinh nghiệm và bài học để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau cùng, đ/c Giám đốc Cảng vụ I phát biểu tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của đ/c Ngô Văn Quang Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn Cục và hứa sẽ cho triển khai khắc phục các hạn chế trong thời gian tới. 

Kết thúc hội nghị là màn làm lễ chào cờ trong không khí trang trọng, trang nghiêm./.

 

                                                                                                                                                  N.D

 


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com